Vítame Vás na stránkach nášho exekučného úradu.

money

Aj Vašim aktívnym prístupom prispievate k úspešnému vymoženiu Vašich pohľadávok.

Exekútorsky úrad JUDr. Mária Zervanová realizuje svoju činnosť na základe zákona NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok).

Našimi klientmi sú štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, poisťovne, miestna správa, advokátske kancelárie, banky, obchodné spoločnosti, zahraničné obchodné spoločnosti, fyzické osoby.

Disponujeme najmodernejšou kancelárskou technikou, vrátane softwarového vybavenia. Máme uzatvorenú poistku zo zodpovednosti za škodu pri výkone povolania tak pre súdneho exekútora ako aj pre jeho zamestnancov.

Naša kancelária pri výkone exekučnej činnosti spolupracuje s viacerými realitnými a znaleckými kanceláriami s celoslovenským pokrytím. Pri predajoch hnuteľného majetku máme vytvorenú databázu obchodných spoločností nakupujúcich technológie, všetky druhy dopravných a výrobných prostriedkov, cenných papierov, elektroniky, nábytku a pod.

Máme 6 spoľahlivých a aktívnych zamestnancov a našim klientom pomáhame už takmer 10 rokov. Komunikujeme v slovenčine, angličtine, nemčine a ruštine

Kontakt

Exekútorský úrad Bratislava

mapa

JUDr. Mária Zervanová

Záhradnícka 18 • 811 07 Bratislava • SK • Slovakia

IČO: 31 804 888

Tel. +421 (0)2 55 64 91 37, +421 (0)2 55 64 91 38

Fax. +421 (0)2 55 64 91 39

e-mail: zervanova@zervanova.sk

Úradné hodiny: Utorok & Štvrtok 09:00 - 12:00


Zástupca

Mgr. Kriváň Drahomír

Adresa: Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava • SK • Slovakia

Tel.: +421 (0)2 50 22 11 41

Fax: +421 (0)2 50 22 11 42

e-mail: krivan@bkg.sk

Úradné hodiny na zastupovanie : Pondelok & Štvrtok 9:00 - 12:00